Kostrenakomerc Kostrenakomerc

Ponuda - "Schiedel" - Njemačka

- segmentni prokrom dimnjak za sanaciju/obzidavanje
- segmentni prokrom dimnjak za vanjsku fasadnu ili samostojeću izvedbu
  ( fi 100-600 mm )
- sanacioni flexibilni prokrom dimnjak
- program dimnjaka za konedenzacione kotlove